ชื่นชมภิรมย์จิตมุทิตา ในความวิริยาของศิษย์เจ้า อบรมอาตม์จนลุถึงฝั่งวิชา ได้ยลผลอุตสาห์ของเก้าปี

DSC01552DSC01565DSC01566DSC01567DSC01568DSC01569DSC01570DSC01571DSC01572DSC01573DSC01574DSC01575DSC01576DSC01577DSC01578DSC01579DSC01580DSC01581DSC01582DSC01583DSC01584DSC01585DSC01587DSC01588DSC01589DSC01590DSC01591DSC01592DSC01593DSC01595DSC01596DSC01597DSC01598DSC01599

Advertisements