ประกาศคณะสงฆ์ภาค ๕ เรื่องการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ในการนี้ได้รับเมตตานุเคราะห์จาก พะรเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ มาเป็นประธานมอบทุน จึงขอให้ เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา ทุกแห่งในเขตคณะสงฆ์ภาค ๕ ได้แจ้งให้พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ ในสำนักของท่าน เข้าร่วมพิธีมอบทุน ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน..

Advertisements