ดูอัลบั้มทั้งหมด พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ…

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ในการนี้ได้รับอนุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๔๐๐ รูป ร่วมอนุโมทนาด้วย

และในวันเดียวกันนี้ ได้จัดพิธีขอขมาสามีจิกรรม ต่อเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาจังหวัดทั้งสองรูป เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ในงานได้รับความอุปถัมภ์ถวายภัตตาหาร และปัจจัยจาก คุณสิทธิ พร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

Advertisements