ภาพกิจกรรม

DSC00001 DSC00002

งานรับปริญญาเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม(พุทธศาสบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

DSC00006 DSC00011

รับพระราชทานพัดเปรียญธรรม ๖ ประโยค นักเรียนโรงเรียนบาลีศึกษามหารัชมงคลพิพัฒน์ วัดพิพัฒน์มงคล

DSC00019 DSC00017

DSC00028 DSC00030

DSC00038 DSC00041

รับเมตตานุเคราะห์จากเจ้าประคุณสมเด็จให้ร่วมพิธีถวายมุทิตาผ๔สอบได้บาลีสนามหลวง หนเหนือ ณ วัดปากน้ำ

Advertisements