กำหนดงานมอบทุนการศึกษา

คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดงานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายลำเอียดกำหนดงานจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน…

ตามรายงานแจ้งจาก สนง.จจ.สุโขทัย นี้.-

จากที่ประชุมพระสังฆาธิการที่วัดราษฎร์ศรัทธาราม อ.ศรีสำโรง
ที่ประชุมกำหนดวันฉลองเปรียญธรรมจังหวัดและทำสาีมีจิกรรมเจ้าคณะจังหวัดวันเดียวกัน
คือ แรม ๒ ค่ำเดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

**เนื่องจากว่า วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโ่ขทัย
ญาติโยมประชาชนจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทั้งจังหวัด (ไม่ว่างมาวัด) จึงเลื่อนไปเป็น
วันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จึงแจ้งให้กับทุกอำเภอได้ทราบ และได้โปรดแจ้งต่อ ๆ กันด้วย
ขอบคุณมากก..

Advertisements