โครงการความร่วมมือสหบาลี

สวัสดี..เพื่อสหธรรมิกทุกท่าน ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่  WordPress.com ในนาม sahabali.wordpress.com  โครงการร่วมมือสหบาลี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในจังหวัดสุโขทัย แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ทั้งด้านบุคคลากรผู้สอน และผู้สนใจเข้ารับการศึกษา ซึ่งทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ทุกด้าน โดยติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บบลอกนี้

Advertisements